HÌNH ẢNH NHÀ MÁY

CID Việt Nam với mong muốn được “Trao cơ hội – Nhận niềm tin” để phát triển thương hiệu CID Việt Nam thành một thương hiệu mạnh và toàn diện, có đủ năng lực và dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.